Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie

Zapraszamy po popołudniu dziś jedynie na Mszę św. o 17.00.

W jutrzejszy poniedziałek,- drugi dzień Świąt, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Zapraszamy na liturgię w porządku niedzielnym – po południu również jedynie Msza św.
o godz. 17.00.

We wtorek, 27 grudnia – święto św. Jana, apostoła i ewangelisty. Poświęcimy wino na Mszy św. o godz. 8.00.

W środę, 28 grudnia święto Świętych Młodzianków, męczenników. Zapraszamy rodziców do uczestnictwa we Mszy św. z małymi dziećmi o godz. 8.00, którym udzielimy specjalnego błogosławieństwa.

W piątek, 30 grudnia – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wieczorna Msza św. z modlitwą za rodziny i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy do uczestnictwa rodzinnie !

Dziękczynienie za miniony rok, powierzenie się na czekający – nowy, to okazja do szczególnego zaproszenia do naszej świątyni. Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku
z duszpasterskim sprawozdaniem parafialnym oraz Mszą św. dziękczynną w sobotę, 31 grudnia o godz. 17.00.

W przyszłą niedzielę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to także Dzień Modlitwy o pokój na świecie. Składka specjalna na potrzeby parafii.

W imieniu własnym i całej parafii składamy jak najserdeczniejsze podziękowania pod adresem wszystkich zaangażowanych w przygotowanie wystroju i oprawy świątecznej w naszym kościele i wokół niego. Nie chcąc pominąć nikogo: dziękujmy za dekoracje szopki, estetykę prezbiterium i całego wnętrza świątyni, trudy w pracach, także nad czystością i wszystkie formy życzliwej troski o dekoracje pomieszczeń duszpasterskich parafii. BÓG ZAPŁAĆ!

W parafii czas odwiedzin duszpasterskich rodzin. „Kolęda” rozpoczyna się we wtorek, 27 grudnia. W dniach powszednich od godz. 16.00; soboty i niedziele od godz. 14.00. Plan odwiedzin: w Gazetce, w gablotach przykościelnych i na stronie internetowej parafii.

Pragniemy się spotkać i zanieść błogosławieństwo wszystkim, którzy nas zaprosili. Termin dodatkowej kolędy ma ją, umożliwić gdy zapraszający w wyznaczonym dniu nie mogą być obecni w mieszkaniu. Taki termin odwiedzin prosimy uzgodnić z księdzem wyznaczonym na trasę.

Kalendarz parafialny na 2023 rok wydany z okazji 40-lecia poświęcenia kościoła można nabyć w kawiarence, w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Ofiary składane przy nabyciu kalendarza mają pomóc głównie w nowym urządzeniu pomieszczeń kawiarenki EMAUS.

Dyżur czystości w kościele przez najbliższy tydzień wypada na Oazę Rodzin. Prosimy członków Kościoła Domowego o tę przysługę dla parafii w środę po wieczornej Mszy św., ze względu na poniedziałkowe święto i wtorkową adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy do godz. 20.00.

W niedzielę za tydzień można będzie nabyć, jak co roku  „Ewangelię na co dzień”.

Prasa katolicka dziś obszerniejsza, świąteczna – polecamy jej lekturę ze stolików za ławkami w kościele.

Błogosławieństwo Nowonarodzonego Zbawiciela niech napełnia radością i pokojem życie osobiste, rodzinne i całej parafii. Nieśmy je razem ze składanymi wzajemnie życzeniami świątecznymi.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk