Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – 2022.06.19

Zapraszamy dziś na eucharystyczne nabożeństwo popołudniowe o 16.30 i po nim Mszę św.
o 17.00. W czasie Światowych Dni Rodzin, które odbywają się właśnie w Rzymie chcemy się modlić za rodziny.

Zapraszamy serdecznie na wieczorne Msze św. w dniach oktawy Bożego Ciała z procesją eucharystyczną i nabożeństwem do Najświętszego Serca P. Jezusa.

We wtorek, 21 czerwca wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. Przypominamy o całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego we wtorki.

W środę, 22 czerwca zapraszamy Akcję Katolicką oraz dyżurujących w czasie wtorkowej adoracji, także tych, którzy chcieliby włączyć się w dyżur na spotkanie do kawiarenki Emaus po wieczornej Mszy św.

W czwartek, 23 czerwca w liturgii obchodzić będziemy uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Na Mszy św. o g. 18.00 zakończenie roku katechetycznego. Będzie to jednocześnie Msza św. z okazji 1. Rocznicy Pierwszej Komunii św. Zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców, katechetów, nauczycieli, wychowawców, do dziękczynienia za łaski minionego roku szkolno-katechetycznego, polecamy się Bożej opiece na czas wakacji.

W piątek, 24 czerwca – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu kończy się rok szkolny i katechetyczny.

W sobotę, 25 czerwca – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 11.00 w naszym kościele koncert organowy na zakończenie działalności Szkoły Organistowskiej w wykonaniu jej absolwentów. Zaś o 19.00 koncert upamiętniający naszego wieloletniego organistę, p. Stefana Prochownika w 16 rocznicę śmierci zagra jego uczeń, p. Jerzy Kukla z Lublina.

Za nami epidemiczne przepisy sanitarne. Warto przypomnieć obowiązujące w Polsce zasady przyjmowania Komunii św. Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej (zob. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 44, 86 i 160 z 2005 r). Ciało Pana jest bowiem pokarmem na drodze do życia wiecznego. Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej. Postawę stojącą zachowujemy zawsze, gdy Komunii świętej udziela się pod obiema postaciami. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kolano. Można w naszym kraju poprosić kapłana o udzielenie komunii na rękę. W cytowanych powyżej „Wskazaniach Episkopatu Polski…” została poruszona także ta kwestia: „Komunii świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię na rękę przez gest wyciągniętych dłoni, należy mu w taki sposób jej udzielić. Przyjmujący winien spożyć Ciało Pańskie wobec szafarza. Wierni przystępujący do Komunii świętej nie mogą sami brać konsekrowanego Chleba ani Kielicha Krwi Pańskiej”. Prosimy o przemyślenie i jak najgodniejsze przyjmowanie w komunii Ciała Pańskiego.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie procesji Bożego Ciała. Dziękujemy też wszystkim uczestniczącym w niej za zaangażowany udział i świadectwo wiary.

Dziękujemy jak najserdeczniej grupie „diakonii ogrodniczej” – jak nazwała ją jedna z pań troszczących się o zieleń obejścia kościoła. Zarówno panie, jak i panowie poświęcają wiele czasu i sił, by zieleń i kwiaty pięknem zdobiły to miejsce.

Bóg zapłać Parafialnemu Oddziałowi AK za dyżur czystości w kościele. Prosimy, by od poniedziałku o czystość kościoła zatroszczyła się młodzież. Zapraszamy wszystkich chętnych po wieczornej Mszy św.

Pielgrzymka do Warszawy i na Mazowsze zostaje odwołana ze względu na małą liczbę zainteresowanych.

Biblioteka Parafialna prosi o zwrot wypożyczonych książek przed przerwą wakacyjną.

Zachęcamy do lektury katolickiej prasy ze stolików za ławkami w kościele.

Błogosławieństwo Boże jest naszą ostoją wśród przeciwności i wyzwań życiowych.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk