Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – 2020.12.27

Dzisiejsza niedziela jest przypomnieniem wartości rodzinnej wspólnoty życia, w której wzrastał Syn Boży. Na nabożeństwie popołudniowym o 16.30 modlić się będziemy za nasze rodziny. Po nim Msza św. o 17.00.

W poniedziałek, 28 grudnia – święto Świętych Młodzianków, męczenników. Na Mszę św. o godz. 8.00 zapraszamy matki z małymi dziećmi.

W czwartek przypada ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na uroczyste nabożeństwo przebłagalne z duszpasterskim sprawozdaniem rocznym oraz Mszą św. dziękczynną o godz. 17.00.

Msze św. w Nowy Rok w porządku niedzielnym oprócz Mszy świętej
o godz. 6.00, ale z dodatkową Mszą świętą o godz. 13.15. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego przed Mszą świętą wieczorną o godz. 17.00. Zmiany spowodowane są przepisami sanitarnymi. Prosimy o wzajemne powiadamianie o nich.

W piątek, 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. To dzień modlitwy o pokój. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W sobotę, 2 stycznia – wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

Kancelaria parafialna  czynna będzie po Świętach – 29 i 30 grudnia, a po Nowym Roku – 7 i 8 stycznia. Wszystkie naglące i nie cierpiące zwłoki sprawy należy załatwiać bezpośrednio u księży. Dotyczy to zwłaszcza spraw związanych z pogrzebami.

W przyszłą niedzielę składka na potrzeby parafii.

Chodzi o dyżury w utrzymaniu czystości w kościele w okresie pandemii. Wydaje się, że sprzątanie raz w tygodniu (np. w poniedziałek po Mszy św.
o godz. 8.00, z sobotnim sprawdzeniem) byłoby wystarczające, byśmy cieszyli się odpowiednimi warunkami w czasie sprawowania liturgii. Zapewnienie narzędzi pracy i środków czystości oczywiście należą do parafii. Proszę o podjęcie takiego „dyżuru” od 4-go stycznia przez grupę Rycerzy Niepokalanej z naszej parafii. W tej sprawie najlepiej byłoby skontaktować się jeszcze osobiście dla omówienia odpowiadających wszystkim zainteresowanym szczegółów „akcji”. W następnym wydaniu Gazetki i ogłoszeniach będzie wskazanie pozostałych grup z podaniem tygodni, w których będziemy ich prosić o prace nad czystością kościoła.

Na stolikach z prasą znajdziemy teksty modlitw rodziny z okazji Bożego Narodzenia. Zachęcamy, w związku iż nie ma kolędy – odwiedzin duszpasterskich, by skorzystać z propozycji tekstów i wspólnie powierzyć Chrystusowi Panu rodzinę z jej potrzebami i intencjami.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk