Aktualności Wydarzenia

Wspomogliśmy chorych na Madagaskarze

Kamilianin i misjonarz ojciec Jerzy Wilk gościł w naszej parafii w niedzielę 19 maja. Kapłan w sutannie z czerwonym krzyżem na piersi opowiadał o misjach prowadzonych przez Ojców Kamilianów na Madagaskarze. Kazanie zwieńczyła modlitwa. Słowa Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario odmówiono w naszej świątyni w dwóch językach: pierwszą część odmawiał ojciec w języku magaskim, drugą wszyscy wierni zgromadzeni na liturgii. Nasi parafianie wsparli materialnie dzieła prowadzone przez Kamilianów na Madagaskarze, kupując m.in. płytę nagraną przez scholę młodzieżową działającą przy placówce misjonarzy. Wyprodukowany dla wsparcia misji krążek CD zawiera pieśni śpiewane w miejscowym języku.

Misja Ojców Kamilianów powstała 21 grudnia 1980 roku w diecezji Fianarantsoa. Obecnie ojcowie prowadzą szpital i wioskę trędowatych, aptekę, szkołę. Szpital ma ok. 400 łóżek w 17 oddziałach umieszczonych w osobnych budynkach. W szpitalu dwa razy w tygodniu prowadzone jest dożywianie i rozprowadzanie leków za receptą. Kamiliańska rodzina złożona z kilkudziesięciu kobiet odwiedza regularnie chorych, ojcowie zaś prowadzą opiekę duszpasterską. Pomoc misjonarzy skierowana jest nie tylko do katolików, ale także do protestantów, muzułmanów i wyznań innych religii. Na terenie szpitala ojcowie Kamilianie wybudowali noclegownię dla rodzin, które często z odległych miejsc przybywają do szpitala, by opiekować się swoimi chorymi. Zanim powstał budynek noclegowni opiekujący się swoimi chorymi często koczowali pod gołym niebem obok szpitala. Innym ważnym dziełem jest wioska dla trędowatych, gdzie mieszka ponad 300 chorych dotkniętych tą chorobą. 

Kamilianie, czyli Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym – zakon założony został przez św. Kamila de Lellis w 1584 roku, a zatwierdzony przez Papieża Grzegorza XIV 21 września 1591 roku. Prowadzą działalność misyjną m.in. w Afryce, Ameryce Południowej i Azji Południowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wsparli działalność misyjną zakonu, którego przedstawicielem jest O. Jerzy Wilk.

O autorze

Piotr Bączek