Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 2019.02.10

Modlimy się dziś, pamiętając o chorych z racji przypadającego jutro Światowego Dnia Chorego. O godz. 10.30 Msza św. w intencji wszystkich chorych i niepełnosprawnych w naszej parafii, a po niej zapraszamy na spotkanie dla nich i ich opiekunów w kawiarence „Emaus”.
Zapraszamy na popołudniowe nabożeństwo o 16.30. Po nim Msza św. wieczorna.
W poniedziałek, 11 lutego, dowolny dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes, obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Modlimy się za ludzi dotkniętych bó-lem i cierpieniem. Polecamy Panu Bogu wszystkich pracowników służby zdrowia i opiekują-cych się chorymi.
Rycerstwo Niepokalanej w poniedziałek, 11 lutego zaprasza na modlitwę do święte-go patrona o godz. 17.15, Mszę św. o godz. 18.00 w kościele i spotkanie formacyjno-sprawozdawcze do kawiarenki Emaus.
Bractwo Trzeźwości we wtorek wyprasza trzeźwość narodu na różańcu o 17.15, Mszy św. o 18.00 i w kaplicy Miłosierdzianadoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej rozpocznie się w środę, 13 lutego po wieczornej mszy św. w kawiarence Emaus w budynku katechetycznym. Na spo-tkanie zapraszamy zainteresowanych.
W czwartek, 14 lutego, przypada święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, bisku-pa, Patronów Europy. W czwartek, 14 lutego, po wieczornej Mszy św. spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci w budynku katechetycznym. W sobotę, 16 lutego o godz. 8.00 Msza św.
w intencji żyjących i zmarłych członków Apostolstwa. Po mszy św. przed Najświętszym Sa-kramentem różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.
W piątek, 15 lutego, modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku mie-siąca. W kaplicy Miłosierdzia Msza św. o godz. 15.00 i Koronka przed Najświętszym Sakra-mentem, jak w każdy trzeci piątek miesiąca. Po modlitwie spotkanie w salce budynku kate-chetycznego w sprawie nieustannej nowenny do Miłosierdzia Bożego w naszej parafii.
Rok Świętego Melchiora Grodzieckiego ogłoszony przez Sejmik Śląski w naszej diece-zji będzie miał wyraz w peregrynacji relikwii świętego. Szczegółowy program inicjatyw dusz-pasterskich poznamy z listu Księdza Biskupa oraz ogłoszeń i informacji duszpasterskich.
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zaprasza na wykład siostry Roberty Socha pt. „Spotkanie ze Świętym Augustynem” w środę, 13 lutego o godz. 17.00 w Książnicy Beskidzkiej przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej.
Kawiarenka „Emaus” zaprasza w niedziele na kawę lub herbatę z ciastem domowym dla relaksu i umocnienia więzi od 9.00 – 12.00.
Wszystkim rozpoczynającym ferie zimowe życzymy serdecznie prawdziwego wy-tchnienia, regeneracji sił i duchowego umocnienia. Na feriach pamiętajmy o Bogu ! Dlatego modlimy się codziennie pacierzem, uczestniczymy w niedzielnej Eucharystii, przez lekturę możemy poszerzyć wiadomości i wiedzę o wierze i życiu Kościoła!
Zachęcamy do lektury katolickiej prasy ze stolików za ławkami. Jak wiele daje lektura prasy przekonują się ci, którzy choć raz mieli w domu prasę. Jest to najbardziej wiarygodne źródło informacji.
Zabierzmy w codzienność błogosławieństwo Boże.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk