Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 20 NIEDZIELA ZWYKŁA 2018.08.19

W czasie dzisiejszej Mszy św. o godz. 9.00 będziemy Panu Bogu dzię-kować szczególnie za kapłańską posługę dla parafii w ostatnich sześciu latach księdza Mariusza Kiszczaka. Decyzją Księdza Biskupa od przyszłej niedzieli po-dejmuje on duszpasterską troskę o parafię św. Maksymiliana w Oświęcimiu.
Po południu dziś w naszym kościele Msza św. o godz. 17.00 – zaprasza-my.
Liturgiczne wydarzenia najbliższego tygodnia:
– w poniedziałek, 20 sierpnia – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,
– we wtorek, 21 sierpnia – wspomnienie św. Piusa X, papieża,
– w środę, 22 sierpnia – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej,
– w piątek, 24 sierpnia – święto św. Bartłomieja, apostoła,
Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w środę, 22 sierpnia po wieczornej Mszy św. Wszystkich zainteresowanych życiem Akcji Ka-tolickiej serdecznie zapraszamy.
Zachęcamy do wytrwania w postanowieniach sierpniowych oraz wpisa-nia ich do Parafialnej Księgi Trzeźwości na stoliku przy relikwiach św. Maksymi-liana.
W sobotę, 25 sierpnia odbędzie się po raz dziesiąty spotkanie modli-tewne wiernych Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski na Trzycatku. To miejsce styku granic Polski, Czech i Słowacji za Jaworzynką. O szczegółach tego spotka-nia przeczytamy na plakacie przy głównym wejściu do kościoła.
Ludzie Gór to propozycja spotkań na beskidzkich szczytach w wakacyjne soboty, zawsze w południe. Najbliższe, ostatnie już spotkanie z tego programu 28.sierpnia na Wielkiej Raczy. Szczegóły na plakatach gablot oraz ulotkach, a także internetowej stronie.
W przyszłą niedzielę, 26 sierpnia przypada liturgiczna uroczystość Naj-świętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej Krakowskiej odbędą się dożynki diecezjalne. Dziękczynnej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył będzie ks. bp ordynariusz naszej diecezji Ro-man Pindel. Szczegółowy program wydarzeń dożynkowych na plakacie przy głównym wejściu kościoła.
Niezmiennie zachęcamy do lektury prasy katolickiej ze stolików w ko-ściele. Zachęcamy też do sięgania po naszą Gazetkę Parafialną, gdzie znajdziemy informacje, o które zainteresowani pytają przez telefon, czy internet…
Z wdzięcznością przyjmujemy Boży dar błogosławieństwa na dni prze-dostatniego już tygodnia kończących się wakacji letnich.

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk

Zostaw komentarz