Intencje Mszalne

Intencje mszalne 2021.02.28.

28 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu

    6.00 – w int. parafian

    7.30 – w int. Zofii w 75 rocz. urodzin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodz.

    9.00 – w int. Joanny w rocz. urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB oraz dary Ducha Św.  

   10.30 – w int. Aleksandry z ok. 75 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. 

   12.00 – w int. Zofii z ok. 3 urodz. i jej braci Szymona i Adama z podz. i prośbą o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św.

   17.00 – w int. Wiktorii w 18 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i Boże bł. oraz dary Ducha Św.

1 marca– poniedziałek

   7.00 – za † Marię Popiel    

   7.00 – za † Stanisława Herma

   7.00 – za † Jerzego Jagodzińskiego

   8.00 – za † Zofię Moder

  18.00 – w int. Rycerzy i czcicieli św. Michała Archanioła i ks. Opiekuna 

S18.00 – za † Joannę Kubieniec 

2 marca – wtorek 

    7.00 – za † Mariana Sitko 

    7.00 – za † Elżbietę Carbol

    7.00 – za † Zofię Bania

    8.00 – za †† Teresę Drabek z mężem, synami i synowymi  

   18.00 – za †† Zbigniewa w 4 rocz. śmierci i Małgorzatę Jankowskich z córką Iwoną

   18.00 – za † Helenę Matuszyńską

 S18.00 – za † Jana Kolano

3 marca – środa 

    7.00 – za †† Annę i Kazimierza Franczyków

    7.00 – za †† Władysława i Felicję Adamiec

    7.00 – za † Herminę Graban w 6 rocz. śmierci

    8.00 – za † Stanisławę Rosner w 30 rocz. śmierci

   18.00 – za †† Annę i Stanisława Bobak

 S18.00 – za † Piotra Legutko

4 marca – czwartek – święto św. Kazimierza, królewicza

   7.00 – za †† Julię, Wiktora, Marię i Jana

   7.00 – za †† Mieczysława Kundę 

   8.00 – za † Stanisława w 31 rocz. śmierci

  18.00 – o powołania kapłańskie i zakonne      

  18.00 – za † Helenę Jasińską

S18.00 – za † Marcina Szostek

5 marca – piątek 

    7.00 – za † Mariana Wajdzika  

    7.00 – za † Jana Kołodziejskiego w 1 rocz. śmierci

    7.00 – za †† z rodz. Trzyna, Staszczak i Pałys  

    8.00 – za † Tadeusza Loranc

  16.30 – w int. dzieci szkolnych

  18.00 – w int. Piotra z ok. urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. dla niego i jego rodziny

S18.00 – za † Danutę Raczkiewicz

6 marca – sobota 

  7.00 – za † Kazimierę Polak   

  7.00 – za † Czesława Podstawnego 

  8.00 – w int. przebłagalnej za grzechy osobiste i społeczne w naszej Ojczyźnie z prośbą o Boże miłosierdzie 

  8.00 – za † Albinę Olma w rocz. śmierci i męża Leopolda

  8.00 – za † Kazimierę Przystał 

S8.00 – za † Ludwika Małeckiego

18.00 – za † Stanisława Strzałka w 5 rocz. śmierci

7 marca – III Niedziela Wielkiego Postu

   6.00 – w int. parafian 

   7.30 – w int. Anny z ok. urodz. z podz. za wszelkie łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

   9.00 – w int. Justyny, Marka i Mai z ok. urodz. i imienin z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św.  

 10.30 – w int. Grażyny i Zbigniewa w 70 urodz. oraz Krzysztofa w 50 rocz. urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. 

 12.00 – w int. Krzysztofa w 70 rocz. urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie i Boże bł. oraz opiekę MB

S12.00 – w int. dzieci Danuty o opiekę, Boże dary i błogosławieństwo

  17.00 – w int. Eugeniusza z ok. 60 urodz. z podz. za otrzym. łaski i prośbą o zdrowie, Boże bł.  

O autorze

Stanislaw Wawrzynczyk