Ogłoszenia duszpasterskie - 2020.07.05.

2018

rok

22 000

parafian

8 000

rodzin

20

wspólnot

6

kapłanów