Aktualności

Homilia 29.01 – Kim jest dla nas św. Józef? – ks. Krzysztof

Ewangelia mówi nam o potrzebie wzrostu łaski Bożej w naszym życiu. Spróbujmy spojrzeć na ten proces współpracy z Bogiem przez osobę św. Józefa. Co o nim wiemy?
Generalnie niewiele. Rzadko ktoś z nas zapewne modli się do św. Józefa. Jest on cichym bohaterem na kartach Ewangelii. Na osobę św. Józefa – jeżeli tak można powiedzieć – naprowadza nas Maryja. Ona pokazuje nam swego Oblubieńca.
Czytamy w Ewangelii polecenie jakie Bóg daje przez Anioła, św. Józefowi: „…nie bój się wziąć do siebie Maryi” (por. Mt 1, 20).
I my wejdźmy w relację przyjaźni ze św. Józefem.
2. Był, to człowiek, który potrafił zachwycić się pięknem. To jest mężczyznom, bardzo potrzebne. On zachwycił się Maryją. Św. Józef z Maryją doświadczają trudności, wobec tajemnicy. Czytamy w ewangelii św. Mateusza słowa wypowiedziane przez Anioła Pańskiego do św. Józefa: „ … albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (por. Mt 1, 20). Maryja pyta: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1, 34). Maryja z Józefem byli ludźmi uczciwymi. Nie było mowy w ich życiu o zamieszkaniu przed ślubem, podjęciu współżycia. Maryja w momencie kiedy wypowiada słowa: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1, 38), staje się brzemienna. Spróbujmy wczuć się w jej relację ze św. Józefem. Co ona miała mu powiedzieć? On jest zakochany w Maryi, dla Niego, to jest najpiękniejsza Dziewczyna świata, najwspanialsza. I ta Dziewczyna,  staje się w sposób dla Niego niezrozumiały, brzemienną. Swoją drogą, jak bardzo Bóg ryzykuje ufając Józefowi do końca, że będzie święty, a nie tylko sprawiedliwy.
3. Św. Józef jest bardzo szlachetny. On ma, przede wszystkim na względzie Jej dobro. Mężczyzna z natury, patrzy na siebie, ma silne ego i dlatego jest skłonny sądzić innych, według tego, co mu pasuje, lub nie pasuje, natomiast św. Józef kocha w sposób bezinteresowny.
4. W Jego życiu stają się rzeczy, których On nie rozumiał. To tak jakbyś, kupił bilet do Nowego Jorku i naraz wylądował w Tel-Aviv’ie. Mężczyzna chce mieć wszystko poukładane i chce wszystko rozumieć. Św. Józef zapada się w ciemność, mrok. Nie zerwał zaręczyn. Wie, że Maryi grozi niebezpieczeństwo. Będzie zapytany, czy to jest jego dziecko? On szuka rozwiązania. Jaki On musiał być dyspozycyjny. I jeszcze jedno, jakie Maryja musiała mieć do Niego zaufanie. Wyobraźmy sobie sytuację, że mężczyzna budzi się w nocy i biegnie do swej ukochanej, by jej powiedzieć: „Słuchaj, zrywamy się”! Czyli, św. Józef był człowiekiem, który budził zaufanie.
5. Kolejną rzeczą jest to, że on był zapobiegliwy i potrafił sobie dać radę na emigracji. Był zapewne fachowcem. Kardynał Stefan Wyszyński mówił o Nim, że Jego tak Pan Bóg rzucał: Wstań, tu idź! Następnie, wstań, tam idź! A on w tę i we w tę. Na pewno nie było Mu, tak łatwo z tym.
Św. Józef jest więc mężczyzną pełnym zalet. Ma czyste serce. Nie ucieka od problemów pojawiających się w życiu. Jest mężczyzną, który umie pracować, umie cierpieć, który umie znosić przeciwności, upokorzenia, niepowodzenia. Jest przykładem ojca cierpliwego, który nie reaguje histerycznie, że syn mu nie odpowiedział na pytanie, albo nie spełnia jego oczekiwań.
6. Jest człowiekiem wielkiej wiary. Potrafi zachwycić się kobietą i zawierzyć Panu Bogu, rzeczywiście do końca. Pokazuje jak wydarzenia dnia, mogą ukierunkowywać człowieka na Boga. I my również za wzorem Św. Józefa, pokochajmy Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, w naszej codzienności. Amen.

O autorze

Krzysztof Bojan