Wspólnoty

Grupa Misyjna

Napisane przez Maciej

Grupa Misyjna spotyka się na Mszy Świętej w Papieskich Intencjach Ewangelizacyjnych, w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00. Mszę św. poprzedza modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem o godz. 17.00.

Opiekunem grupy jest ks. Janusz Talik

Papieskie intencje modlitewne na rok 2020

Styczeń

Módlmy się, aby chrześcijanie, a także wyznawcy innych religii i ludzie dobrej woli krzewili pokój i sprawiedliwość w świecie.

Luty

Módlmy się, aby wołanie braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, było usłyszane i wzięte pod uwagę.

Marzec

Módlmy się, aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień

Módlmy się, aby wszystkie osoby uzależnione otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Maj

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła. 

Czerwiec

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią, odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

Lipiec

Módlmy się, aby współczesnym rodzinom towarzyszyły miłość, szacunek oraz dobre rady innych.

Sierpień

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją z morza, za marynarzy, rybaków oraz ich rodziny.

Wrzesień

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy, z ich poszanowaniem.

Październik

Módlmy się, aby na mocy chrztu świętego wierni świeccy, a szczególnie kobiety, podejmowali większą odpowiedzialność w instytucjach Kościoła.

Listopad

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkości.

Grudzień

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana słowem Bożym i modlitwą.

O autorze

Maciej

Zostaw komentarz