Wspólnoty

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi świeckich, którzy we współpracy z hierarchią kościelną realizują misję apostolską Kościoła. Jesteśmy w Akcji Katolickiej, bo sam Papież Jan Paweł II powiedział: „dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jak dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele Akcja Katolicka”.

W Akcji Katolickiej korzystamy z różnych sposobów formacji ( rekolekcje, sesje, spotkania formacyjne), które pozwalają nam pogłębiać nasze życie religijne, moralne i intelektualne oraz przezwyciężać wiele dylematów, które pojawiają się we współczesnym świecie. Akcja Katolicka zajmuje stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, przenika wartościami ewangelicznymi w życie społeczne.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w BB Aleksandrowicach działa od 1996 roku, a formalnie został powołany z dniem 4 października 1997 r. dekretem ks. bp. Tadeusza Rakoczego. Kierunki działania to: formacja wewnętrzna, działalność społeczno-kulturalna. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej systematycznie organizuje pielgrzymki, rajdy, półkolonie dla dzieci i inne przedsięwzięcia zapraszając do udziału wszystkich parafian.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Akcji Katolickiej. Tu pogłębisz swoją wiarę, tu znajdziesz życzliwych ludzi, tu możesz wykorzystać swoje umiejętności, tu będziesz we wspólnocie.

Staż kandydacki trwa rok. Przyjdź! Zobacz! Zorientuj się! 
Spotkania co miesiąc, po wieczornej Mszy św. w salce Domu Katechetycznego.

 

 

Kalendarium POAK Bielsko-Biała Aleksandrowice na 2018 r.

 

04.01                   Adoracja

06.01                   Orszak Trzech Króli

10.01                   Spotkanie POAK

14.01                   Opłatek parafialny

26.01                   Szkoła Świętośc i- bł. Michał Tomaszek  Jeleśnia

 

01.02.                  Adoracja

14.02                   Spotkanie POAK

11.02.                  Światowy Dzień Chorych

17.02.                  Rejonowe spotkania formacyjne

23.02                   Szkoła Świętości –bł. Małgorzata Szewczyk

 

01.03                   Adoracja

02-04.03.              Rekolekcje wielkopostne w Jeleśni

09-11.03              Rekolekcje wielkopostne w Jeleśni

14.03                   Spotkanie POAK

16.03                   Droga Krzyżowa prowadzi POAK

17.03                   Droga krzyżowa na Matyske

23.03.                  Droga Krzyżowa w mieście

23.03                   Szkoła Świętości – bł. Celina Bożęcka

05.04.                  I czwartek miesiaca – adoracja

09.04                   Dzień świętości życia

11.04.                  Spotkanie POAK

20.04                   Szkoła Świętości Jeleśnia

21.04.                  Podsumowanie XVIII  Przegladu Piesni  Patriotycznej

23.04.                  Msza św. w intencji POAK z okazji św. Wojciecha

27.04                   Szkoła Świętości – Jeleśnia

 

09.05.                  Spotkanie POAK

21.05.                  Święto Matki Kościoła- msza w intencji ruchow w parafii

25.05                   Szkoła Świętości – Jeleśnia

27.05                   Marsz dla Życia w Bielsku-Białej

 

 

02.06.                  Rajd Akcji Katolickiej

07.06.                  Adoracja

09.06                   Pielgrzymka do Częstochowy

13.06.                  Spotkanie POAK

15.06                   Szkoła Świętości

 

05.07                   Adoracja

5-8.07                  Rekolekcje Rychwałd

11.07.                  Spotkanie POAK

 

02.08                   I czwartek miesiąca- adoracja

08.08.                  Spotkanie POAK

09-12.08.             Rekolekcje DIAK w Rychwałdzie

 

 

06.09.                  Adoracja

12.09                   Spotkanie POAK

13.09.                  Nabożeństwo Fatimskie w Rychwałdzie

28.09                   Czuwanie w Hałcnowie i Spotkanie   AK  z asystentem krajowym

30.09.                  Parafialna pielgrzymka do Kalwarii

 

 

 

04.10.                  I czwartek miesiaca- adoraja

10.10.                  Spotkanie POAK

14.10.                  Dzień Papieski

20.10                   Rejonowe spotkania formacyjne

26.10                   Szkoła Świętości

27.10                   Korowóświętych

 

03.11.                  Msza św. za zmarłych członków AK w Hałcnowie

04.11                   Droga Krzyżowa w Brzezince

13.11.                  Przegląd Pieśni Patriotycznej

14.11.                  Spotkanie POAK

24.11                   Koncert z okazji święta AK

25.11.                  Świeto Akcji Katolickiej

30.11-2.12           Rekolekcje Adwentowe Jeleśnia

 

06.12.                  I czwartek miesiąca- adoracja

07-09.12              Rekolekcje Adwentowe w Jeleśni

12.12.                  Spotkanie POAK

 

Prezes POAK Irena Olma

Opiekun: ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk

O autorze

Maciej

Zostaw komentarz