Ogłoszenia duszpasterskie 2022.09.18

2018

rok

22 000

parafian

8 000

rodzin

20

wspólnot

6

kapłanów