Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Zwykła - 2020.02.09.

2018

rok

22 000

parafian

8 000

rodzin

20

wspólnot

6

kapłanów