Ogłoszenia duszpasterskie 24 NIEDZIELA ZWYKŁA 2018.09.16

2018

rok

22 000

parafian

8 000

rodzin

20

wspólnot

6

kapłanów